Precon Jastrowie

Strona główna / Precon Polska / Certyfikaty

Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001:2008

Precon Polska Sp. z o.o., zajmująca się projektowaniem, wytwarzaniem, dostarczaniem i instalacją elementów z betonu zbrojonego i prefabrykatów betonowych, pomyślnie przeszła przez proces certyfikacji przez DEKRA, poświadczający wdrożenie i stosowanie normy zarządzania jakością ISO 9001:2008. Certyfikat jest ważny do 14.09.2018. zobacz

Certyfikat BS OHSAS 18001:2007

NORDCERT Certificate

Precon Polska Sp. z o.o. uzyskała certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań dla wyrobów betonowych, produkowanych według wymagań normy EN 13369, wprowadzanych na rynek szwedzki. Certyfikat jest ważny do 31.12.2020. zobacz

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPD-102/ZKP/12

Jakość ażurowych podłóg płytowych do budynków inwentarskich z betonu zbrojonego została oceniona i potwierdzona certyfikatem Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. zobacz

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPD-68/ZKP/10

Jakość elementów ścian z betonu zwykłego zbrojonego, przeznaczonych do konstrukcji ścian i/lub elewacji, została oceniona i potwierdzona certyfikatem Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. zobacz

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPD-86/ZKP/08

Jakość płyt kanałowych z betonu zwykłego zbrojonego, przeznaczonych do wykonywania stropów i dachów, została oceniona i potwierdzona certyfikatem Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. zobacz

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPR-42/ZKP/11

Jakość prętowych elementów konstrukcyjnych, z betonu zwykłego zbrojonego została oceniona i potwierdzona certyfikatem Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. zobacz

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPD-30/ZKP/11

Jakość prefabrykowanych schodów, z betonu zwykłego zbrojonego, przeznaczonych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, została oceniona i potwierdzona certyfikatem Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. zobacz

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPD-87/ZKP/08

Jakość żebrowych elementów stropowych, z betonu zwykłego zbrojonego, przeznaczonych do wykonywania dachów lub stropów, została oceniona i potwierdzona certyfikatem Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Jest to poświadczenie, że zakład stosuje wszystkie postanowienia dotyczące zakładowej kontroli. zobacz

Certyfikat Uznania Systemu Zarządzania Jakością