HM Górażdże Prefabrykacja - Kariera

Strona główna / Precon Polska / Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie/RODO), HM Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o. („HM Górażdże Prefabrykacja”) z siedzibą przy ul. Cementowej 1, Chorula, 47-316 Górażdże, informuje, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez HM Górażdże Prefabrykacja w celu realizacji zadań wynikających z działalności firmy tj.:

  • odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe;
  • faktur i płatności;
  • pracy;
  • reklamy i promocji;
  • wszelkich innych zapytań – w zależności od udzielonej przez Pana/Panią zgody.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zgody, (art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia). Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty wymienione na stronie (link).

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Sposób zgłaszania wniosków dotyczących omawianych w punkcie praw opisany został na stronie (link).

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. Informacje na temat trybu zgłaszania wszelkich wniosków, zapytań i zgłoszeń dotyczących danych osobowych w Precon Polska można uzyskać na stronie (link). Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.