Heidelberg Materials -Precon Polska

Strona główna / Kontakt

Kontakt

Biuro Sprzedaży i Zakład Produkcyjny

HM Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o. (dawniej Precon Polska)
ul. Roosevelta 20
64-915 Jastrowie

szybki kontakt: +48 777 77 9650
tel.: +48 67 266 21 51
e-mail: prefabrykacja@heidelbergmaterials.com

Siedziba firmy

HM Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o.
Chorula, ul. Cementowa 1
47-316 Górażdże

KRS 0000010120
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydz. XIII Gospodarczy
NIP: 951 10 26 057, REGON: 011213641
Kapitał zakładowy: 5.270.000 zł
Numer konta: ING Bank Śląski S.A. 29 1050 0086 1000 0090 3287 0736

Biuro

HM Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o. (dawniej Precon Polska)
ul. Domaniewska 47
02-672 Warszawa

tel.: +48 22 622 22 09
prefabrykacja@heidelbergmaterials.com

Dział sprzedaży

Grzegorz Biały

Budownictwo Mieszkaniowe i Przemysłowe

Bartosz Kukliński

Doradca Techniczno – Handlowy
Budownictwo Mieszkaniowe i Przemysłowe

+48 693 140 143
bartosz.kuklinski@heidelbergmaterials.com

Jadwiga Mikołajczyk

Doradca Techniczno – Handlowy
Budownictwo Mieszkaniowe

+48 607 612 620
jadwiga.mikolajczyk@heidelbergmaterials.com

Dariusz Skrzypa

Doradca Techniczno – Handlowy
Budownictwo Mieszkaniowe i Przemysłowe

+48 603 200 934
dariusz.skrzypa@heidelbergmaterials.com

Budownictwo Rolnicze

Jerzy Bakunowicz

Doradca Techniczno – Handlowy
rejonu południowo-wschodniego

+48 607 640 029
jerzy.bakunowicz@heidelbergmaterials.com

Jerzy Bakunowicz

Rajmund Bartoszewicz

Doradca Techniczno – Handlowy
regionu północno-zachodniego

+48 697 500 497
rajmund.bartoszewicz@heidelbergmaterials.com

Rajmund Bartoszewicz

Maciej Pietrzak

Doradca Techniczno – Handlowy
rejonu południowo-zachodniego

+48 607 640 030
maciej.pietrzak@heidelbergmaterials.com

Maciej Pietrzak

Wioletta Seroka

Doradca Techniczno – Handlowy
rejonu północnego

+48 603 200 335
wioletta.seroka@heidelbergmaterials.com

Wioletta Seroka

Tomasz Twarowski

Doradca Techniczno – Handlowy
regionu północno-wschodniego

+48 607 220 942
tomasz.twarowski@heidelbergmaterials.com

Tomasz Twarowski