Precon Polska Kontakt

Strona główna / Kontakt

Kontakt

Siedziba firmy

Wyślij wiadomość

Precon Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47
02-672 Warszawa

Tel.: +48 22 622 22 09
info@precon.com.pl

KRS 0000010120
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydz. XIX Gospodarczy
NIP: 951 10 26 057, REGON: 011213641
Kapitał zakładowy: 5.270.000 zł
Numer konta: BZ WBK 08 1090 1320 0000 0000 3202 6028

Zakład produkcyjny

Precon Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 20
64-915 Jastrowie

Tel.: +48 67 266 21 51

  • Drop files here or