Precon Polska

Strona główna / Kontakt

Kontakt

Siedziba firmy

Wyślij wiadomość

Precon Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47
02-672 Warszawa

Tel.: +48 22 622 22 09
info@precon.com.pl

KRS 0000010120
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydz. XIX Gospodarczy
NIP: 951 10 26 057, REGON: 011213641
Kapitał zakładowy: 5.270.000 zł
Numer konta: Santander Bank Polska SA 08 1090 1320 0000 0000 3202 6028

Zakład produkcyjny

Precon Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 20
64-915 Jastrowie

Tel.: +48 67 266 21 51

  • Drop files here or

Przedstawiciele handlowi działu mieszkaniowo – przemysłowego

Dariusz Skrzypa

Doradca Techniczno – Handlowy
działu  Budownictwa Mieszkaniowego i Przemysłowego

+48 603 200 934
dariusz.skrzypa@precon.com.pl

Jadwiga Mikołajczyk

Doradca Techniczno – Handlowy
działu  Budownictwa Mieszkaniowego i Przemysłowego

+48 607 612 620
jadwiga.mikolajczyk@precon.com.pl

Przedstawiciele handlowi działu rolniczego

Rafał Borkowski

Kierownik ds. Marketingu i Sprzedaży Działu Rolniczego

+48 697 005 105
rafal.borkowski@precon.com.pl

Grzegorz Wronka

Doradca Techniczno – Handlowy
rejonu południowo-wschodniego

+48 607 640 029
grzegorz.wronka@precon.com.pl

Grzegorz Wronka Precon Polska

Rajmund Bartoszewicz

Doradca Techniczno – Handlowy
regionu północno-zachodniego

+48 697 500 497
rajmund.bartoszewicz@precon.com.pl

Rajmund Bartoszewicz Precon Polska

Maciej Pietrzak

Doradca Techniczno – Handlowy
rejonu centralnego i południowego

+48 607 640 030
maciej.pietrzak@precon.com.pl

Maciej Pietrzak i Precon Polska

Wioletta Seroka

Doradca Techniczno – Handlowy
rejonu północnego

+48 603 200 335
wioletta.seroka@precon.com.pl

Wioletta Seroka Precon Polska

Maciej Pietrzak

Doradca Techniczno – Handlowy
rejonu południowo-zachodniego

+48 607 640 030
maciej.pietrzak@precon.com.pl

Maciej Pietrzak Precon Polska

Tomasz Twarowski

Doradca Techniczno – Handlowy
regionu północno-wschodniego

+48 607 220 942
tomasz.twarowski@precon.com.pl

Tomasz Twarowski Precon Polska