HM Górażdże Prefabrykacja - Prefabrykaty żelbetowe dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i rolniczego

Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001:2015

Precon Polska Sp. z o.o., zajmująca się projektowaniem, wytwarzaniem, dostarczaniem i instalacją elementów z betonu zbrojonego i prefabrykatów betonowych, pomyślnie przeszła przez proces certyfikacji przez DEKRA, poświadczający wdrożenie i stosowanie normy zarządzania jakością ISO 9001:2015.  zobacz

Certyfikat ISO 45001:2018

Precon Polska Sp. z o.o., zajmująca się projektowaniem, wytwarzaniem, dostarczaniem i instalacją elementów z betonu zbrojonego i prefabrykatów betonowych, pomyślnie przeszła przez proces certyfikacji przez DEKRA, poświadczający wdrożenie i stosowanie normy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. zobacz

NORDCERT Certificate

Precon Polska Sp. z o.o. uzyskała certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań dla wyrobów betonowych, produkowanych według wymagań normy EN 13369, wprowadzanych na rynek szwedzki. zobacz

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPR-102/ZKP/12

Jakość ażurowych podłóg płytowych do budynków inwentarskich z betonu zbrojonego została oceniona i potwierdzona certyfikatem Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. zobaczzałącznik 1

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPR-68/ZKP/10

Jakość elementów ścian z betonu zwykłego zbrojonego, przeznaczonych do konstrukcji ścian i/lub elewacji, została oceniona i potwierdzona certyfikatem Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. zobacz

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPR-86/ZKP/08

Jakość płyt kanałowych z betonu zwykłego zbrojonego, przeznaczonych do wykonywania stropów i dachów, została oceniona i potwierdzona certyfikatem Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. zobacz

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPR-42/ZKP/11

Jakość prętowych elementów konstrukcyjnych, z betonu zwykłego zbrojonego i sprężonego została oceniona i potwierdzona certyfikatem Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. zobacz

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPR-30/ZKP/10

Jakość prefabrykowanych schodów, z betonu zwykłego zbrojonego, przeznaczonych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, została oceniona i potwierdzona certyfikatem Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. zobacz

Certyfikat Uznania Systemu Zarządzania Jakością

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1487-CPR-17/ZKP/19

Jakość elementów ścian oporowych z betonu zwykłego zbrojonego, przeznaczonych do stosowania jako oparcie dla naturalnych skarp ziemnych i wykopów, nasypów drogowych, materiałów sypkich, estakad, itp., została oceniona i potwierdzona certyfikatem Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. zobacz

Atest Higieniczny

Atest Higieniczny dopuszcza elementy prefabrykowane zbiornika żelbetowego ACONTANK – ściana, słup, konsola, dach wraz ze spoiną z betonu ekspandującego do kontaktu z wodą. zobacz