HM Górażdże Prefabrykacja - Kariera

Strona główna / HM Górażdże Prefabrykacja / Dane osobowe – wnioski

Dane osobowe – wnioski

Wnioski, pytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzanych w Precon Polska danych osobowych prosimy kierować na adres mail: dane.osobowe@precon.com.pl lub przesłać za pomocą formularza znajdującego się w zakładce „Kontakt” po wybraniu pola „Przetwarzanie danych osobowych”.

Przesłany wniosek powinien zawierać

  • Tytuł o treści: „Dane osobowe – wniosek – (informacja dotycząca przedmiotu wniosku)”;
  • Treść wniosku.

HM Górażdże Prefabrykacja zastrzega sobie prawo do

  • weryfikacji tożsamości osobie zgłaszającej wniosek;
  • kontaktu z wnioskodawcą w celu weryfikacji i/lub doprecyzowania wniosku;
  • odrzucenia wniosku, jeśli zajdą ku temu powody zgodne z regulacjami.

Osoba wnioskująca może potwierdzić swoją tożsamość poprzez dokonanie jednej z poniższych czynności

  • okazanie, w siedzibie administratora, dokumentu tożsamości lub innego dokumentu (np. prawo jazdy);
  • przesłanie do administratora wniosku w wiadomości elektronicznej podpisanej prawidłowym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby wnioskującej.