HM Górażdże Prefabrykacja - Biegi schodowe

Biegi schodowe

Prefabrykowane żelbetowe biegi schodowe Precon typu KB są przeznaczone do wykonywania pionów komunikacyjnych. Biegi mogą być stosowane wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Są zaprojektowane do wykonania komunikacji w klatkach schodowych o szerokości osiowej 3m, dla kondygnacji o wysokości do 2,90 m. Biegi schodowe są produkowane w komplecie z belką podestową i płytą spocznikową (płyta kanałowa).

Zastosowania

  • obiekty mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne
  • obiekty użyteczności publicznej
  • obiekty produkcyjne i magazynowe

Zalety

  • powtarzalność parametrów technicznych i jakości wykonania elementów
  • możliwość użytkowania bezpośrednio po montażu, np. w trakcie budowy
  • szybkość montażu, eliminacja konieczności szalowania
  • łatwość połączenia z innymi elementami klatki schodowej
  • możliwość wykonania krótszego i węższego biegu z zachowaniem modułu stopni

Galeria produktu

Pliki do pobrania