HM Górażdże Prefabrykacja - Biofiltry i kompostowniki

Ruszty do biofiltrów i kompostowników

Firma HM Górażdże Prefabrykacja (dawniej Precon Polska) istnieje na Polskim rynku od 1995 roku.
Od zawsze mieliśmy na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz dobrostan zwierząt.
Przez te lata wprowadziliśmy na rynek, zbiorniki dla rolnictwa i przemysłu. Produkujemy i dostarczamy ruszty dla krów i trzody jak i wiele innych wyrobów
Nasze działania skierowane są na ograniczenie emisji gazów cieplarniach oraz na ograniczenie zanieczyszczania wód gruntowych.
Powodowania dbaniem o środowisko naturalne nasz działa projektowy wdrożył nowy wyrób ruszty wentylacyjne biofiltrów oraz płyty ażurowe tuneli kompostowania.
Biofiltr ma na celu oczyszczenie powietrza z nie przyjemnych zapachów przedostających się do atmosfery.
Na płytach ażurowych składowane są odpady organiczne i poddawane procesowi intensywnego kompostowania w warunkach wysokiej temperatury, wilgotności i napowietrzenia.

Ruszty wentylacyjne biofiltrów

Ruszt wentylacyjny wykonany jest z prefabrykowanych, żelbetowych płyt z odpowiednio ukształtowanymi otworami. Ruszt instalowany jest około 80 cm nad żelbetową płytą denną w biofiltrze – otwartej, żelbetowej skrzyni o wymiarach w rzucie 20,5×21,2 m i wysokości 3,45 m. Na ruszcie wentylacyjnym umieszcza się biologiczny materiał filtrujący.

W procesie kompostowania odpadów w systemie tunelowym emitorem powierzchniowym powietrza jest biofiltr, do którego za pomocą systemu wentylacyjnego kierowane jest zanieczyszczone powietrze z tuneli.
Biofiltr ma na celu dozodorację powietrza. Jako materiał filtrujący używane jest drewno w postaci
rozdrobnionych korzeni drzew.

Biofiltr zapewnia redukcję zanieczyszczeń powietrza procesowego nie mniejszą niż 95-98% dla odorów, oraz nie mniejszą niż 50-60% dla substancji organicznych. Zanieczyszczone powietrze kierowane jest pod ruszt wentylacyjny i następnie swobodnie przesącza się przez materiał biologiczny do atmosfery.

Galeria produktu

Pliki do pobrania