Biogazownie rolnicze

Biogazownie rolnicze

W ofercie Precon Polska posiadamy biogazownie rolnicze. Dysponujemy kompletną koncepcją produktów budowlanych, służących do konstrukcji instalacji biogazowych. Poniżej przedstawiamy przykładowe produkty naszej firmy. Mogą zostać one dopasowane do Państwa potrzeb oraz wymogów technicznych – od instalacji w skali mikro, po duże instalacje przemysłowe.

Biogazownie rolnicze

1. Zbiorniki wstępne
Zbiorniki produkcji firmy Precon Polska dostosowywane są na etapie projektowym jako np. zbiorniki do magazynowania substratów lub jako zbiorniki fermentacyjne i pofermentacyjne. Zbiorniki mogą być wykonane pod specjalne potrzeby inwestora. Mogą to być gazoszczelne zbiorniki betonowe, przepusty rurowe oraz włazy rewizowe. W przypadku zbiorników o małej pojemności od 3 do 20 m³, dostępne są gotowe produkty standardowe, ponadto firma nasza jest w stanie wyprodukować i dostarczyć zbiorniki o pojemności odpowiadającej Państwa zapotrzebowaniu.

2. Zbiorniki fermentacyjne z dachem betonowym
Mogą być dostarczane zbiorniki na gaz fermentacyjny, o wysokości do 4 m i o objętości do
9000 m³. Otwory rewizyjne oraz pozostałe elementy służące do prowadzenia procesu
technologicznego są wykonywane wg życzenia inwestora w elemencie ścian oraz dachu.
Część górna wnętrza zbiornika jest wykonywana przy zastosowaniu trwałego materiału
okładzinowego, tworzącego niezawodną gazo- szczelność w strefie zgazowania oraz w
strefie rozbryzgowej. Izolacja ścian i dachu montowana jest w czasie produkcji elementu lub
na placu budowy.

3. Zbiorniki fermentacyjne z dachem membranowym
Taki typ zbiornika fermentacyjnego jest wykonywany najczęściej z elementów o wysokości 6
– 8 m i średnicy do ok. 40 m. Dach składa się z podwójnej gazoszczelnej elastycznej
membrany wzmocnionej PCV i jest oparty na słupie centralnym oraz górnej krawędzi ścian
bocznych. Dolna membrana zapewnia gazoszczelność w obrębie strefy rozbryzgowej
tworząc elastyczną strefę magazynową gazu. Górna membrana ma za zadanie chronić
zbiornik przed wpływem czynników atmosferycznych przy pomocy izolującej warstwy
powietrznej wtłoczonej pomiędzy górną a dolną membraną. Niskie koszty inwestycyjne
zapewnia zastosowanie funkcjonalnego mieszalnika montowanego do ściany. W skład
dostawy może wchodzić gazoszczelny właz rewizyjny, jak również system regulacji ciśnienia
gazu. Izolacja ścian montowana jest w czasie produkcji elementu lub na placu budowy.

4. Zbiorniki na substraty pofermentacyjne
Zbiorniki na substraty pofermentacyjne typu Acontank™ mogą być wykonane ze standartowych elementów betonowych, które dostępne są w wersji o wysokości 3m, 4 m, 6m.
Na potrzeby określonego obiektu mogą zostać wyprodukowane elementy o innych
wysokościach. Dach składa się z podwójnej gazoszczelnej elastycznej membrany wzmocnionej PCV i jest oparty na słupie centralnym oraz górnej krawędzi ścian bocznych. Zbiorniki pofermentacyjne wykonywane są o średnicy do 32 m.
Istnieje również możliwość uszczelnienia istniejących zbiorników otwartych.

5. Zbiornik fermentacyjny z kopułą gazową
Zbiornik w systemie Acontank™ produkowany jest o odpowiedniej wysokości oraz średnicy.
Nad zbiornikiem montowana jest kopuła gazowa z podwójnym, gazoszczelnym dachem
membranowym, wykonanym ze wzmacnionego elastycznego materiału PCV. Górna
membrana wytrzymuje niewielkie nadciśnienie powietrza, a dolna membrana może w sposób
elastyczny pomieścić duże ilości wytwarzanego gazu. Dolna membrana jest zamocowana w
dolnej warstwie przy pomocy siatki mocującej do słupa centralnego. Różne kombinacje dają
możliwość uzyskania wtórnej komory fermentacyjnej, instalacji odgazowania jak również
funkcji kopuły gazowej.

6. Składowiska płaskie
System Aconsilo™ S jest wytwarzany z elementów o standarowych wysokościach ścian
( 3 m i 4,20 m) i projektowany jest na obciążenia wynikające z eksploatacji obiektu.
Pozostałe wysokości można dostosować do wymagań obiektu. Silosy płaskie gwarantują
bezpieczne magazynowanie materiału oraz wysoki stopień zagęszczenia. Jako elementy
uzupełniające dostępne są rynny odwadniające, możliwość zastosowania obróbki zabezpieczającej oraz rozwiązań w zakresie barier ochronnych, poręczy i zabudowy nadziemnej.

7. Biofiltr
Problematykę nieprzyjemnych zapachów można zminimalizować poprzez zainstalowanie
biofiltra, który ma za zadanie oczyścić dużą część powietrza wywiewowego. Firma Precon
Polska może dostarczyć skuteczny system budowlany mający na celu pomieszczenie w sobie materiału podłoża.

8. Budynki
Firma Precon Polska Sp. z o.o.(HeidelbergCement Group) dostarcza trwałe budynki z
przeznaczeniem dla różnorodnych obszarów zastosowań. W budynkach tych wykorzystywane
są takie funkcje jak odbiór materiału, oczyszczanie wstępne, techniczne urządzenia
pompowe-sterujące i regulacyjne, urządzenia do monitorowania systemów, silniki gazowe,
generatory, transformatory, urządzenia do oczyszczania gazu oraz oczywiście pomieszczenia
dla personelu. Brak konieczności konserwacji, wysoka jakość oraz szybka budowa zapewnia
wysokie korzyści ekonomiczne.

9. Budynki techniczne
Mniejsze budynki mogą być dostarczane w stanie kompletnym, z zamontowanym w fabryce
specjalnym wyposażeniem, mniejsze transformatory oraz urządzenia do podwyższania
ciśnienia.

Galeria

Kontakt

Jakość naszych produktów i usług potwierdzają