Podłogi rusztowe dla trzody

Ruszty dla trzody chlewnej

Precon Polska wśród swoich wyrobów prefabrykowanych dla rolnictwa ma także ruszty dla trzody.
Ruszty produkowane są w 23 długościach, w wersjach: podstawowej – STANDARD i przejezdnej– MEGA.
Ze względu na sposób wykonania powierzchni stąpania oferujemy trzy wersje: Basic oraz Extra.

Zalety

  • wysokiej jakości beton klasy C35/45 o nasiąkliwości poniżej 5% (wg PN-EN 12390-8)
  • przyjazna powierzchnia stąpania – jednofrakcyjny beton o optymalnej szorstkości
  • wysoka zdolność drenażowa – przekrój beleczek w kształcie litery T
  • ograniczona emisja amoniaku – nienasiąkliwy beton
  • strukturalna ochrona stali zbrojeniowej przed korozją
  • ruszty łącznie z belkami podrusztowymi tworzą system magazynowania gnojowicy w chlewniach

Galeria produktu

Kontakt