Płyty stropowe typu Żerań

Płyty stropowe typu ŻERAŃ

Prefabrykowane kanałowe płyty stropowe są produkowane w oparciu o normę PN-EN 1168. Są to
monolityczne elementy zbrojone o stałej ogólnej wysokości, podzielone na półkę dolną i górną, które są połączone pionowymi środnikami. Oddzielają one kanały będące podłużnymi pustkami powodującymi zmniejszenie ciężaru danego elementu.

Zaprojektowane do opierania na ścianach nośnych o grubości min. 20 cm – dla długości płyt do 596 cm, lub 24 cm dla płyt powyżej tej długości. Mogą być stosowane w budynkach o dowolnej liczbie kondygnacji.
Kształt obrzeża podłużnego pozwala na eliminację tzw. „klawiszowania” poprzez monolityczne zespolenie płyt betonem w złączach.

Zastosowania

 • obiekty mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne
 • obiekty użyteczności publicznej
 • obiekty produkcyjne i magazynowe

Zalety

 • szybkość montażu dużych powierzchni stropowych
 • skrócenie czasu prac wykończeniowych – gładkość elementu
 • możliwość przemieszczania się po stropie zaraz po montażu
 • możliwość obciążania stropu po montażu
 • możliwość montażu niezależnie od warunków pogodowych
 • dobra akustyka przegród
 • powtarzalność parametrów i estetyka wykonania

Galeria produktu

Jakość produktów i usług potwierdzają

Kontakt

 • Budownictwo przemysłowe

Pliki do pobrania