HM Górażdże Prefabrykacja - Szyby windowe

Szyby windowe

Prefabrykowane, żelbetowe szyby windowe, to elementy konstrukcyjne przeznaczone do montażu wind, wykorzystywanych w obiektach:

  • budynki mieszkalne wielorodzinne
  • obiekty hotelowo-turystyczne
  • hale przemysłowe, produkcyjne, magazynowe
  • budynki użyteczności publicznej

Projektujemy i produkujemy, szyby windowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Na podstawie projektu budowlanego, przygotowujemy projekt wykonawczy, podlegający zatwierdzeniu przez głównego konstruktora budynku.

Szyby windowe, produkowane są jako elementy przestrzenne, dzielone względem wysokości i  ciężaru poszczególnych prefabrykatów, elementy są dopasowane do udźwigu żurawia na danej budowie.

Jako jedyni na rynku w naszych prefabrykatach osadzamy komplet akcesoriów do połączeń między sekcjami szybu. Przed dostawą, w naszym zakładzie produkcyjnym dokonujemy premontażu nakładając kolejne sekcje na siebie. Budowa wówczas ma pewność, że przy zachowaniu kolejności montażu elementy będą do siebie pasowały. W ten sposób eliminujemy dodatkowe prace i przestoje na budowie.

W elementach wykonywane są otwory techniczne dla montowanych wind (przepusty instalacyjne, otwory wentylacyjne itp). W standardzie wykonujemy również gniazda montażowe umożliwiające ułożenie pomostów roboczych na każdej z kondygnacji niezbędnych w trakcie wznoszenia konstrukcji szybu windowego. Pomosty robocze zapewniają bezpieczeństwo przed upadkiem w takcie prac brygad montażowych.

Prefabrykowana płyta nadszybia jest wykonywana z zabetonowanymi uchwytami  przeznaczonymi do montażu i serwisu wind.

Zalety – prefabrykowany szyb windowy

  • zwiększenie bezpieczeństwa w trakcie wykonywanie prac budowlanych, poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatów  montowanych przy obsłudze dźwigu
  • zmniejszenie prac logistycznych względem zakupu materiałów tj. deskowanie, stal zbrojeniowa, beton oraz zmniejszenie liczby pracowników względem budowania szybu w technologii monolitycznej
  • powtarzalność elementów i detali montażowych, co ułatwia kontrolę wznoszenia, nadzór nad montażem oraz pozwala zaoszczędzić czas oraz pracę ludzi i dźwigu
  • wysoka jakość, precyzja i dokładność wykonania prefabrykatów w porównaniu z technologią tradycyjną, co w przypadku wind jest szczególnie wymagane
  • szyb windy wykonywane jest w konstrukcji samonośnej, co nie komplikuje planowania robót względem pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku
  • produkt, który znacznie przyspiesza realizację inwestycji i dodatkowo generuje oszczędności w całym zakresie inwestycji, pozwala uniknąć kosztownych napraw czy reklamacji.

Galeria produktu