Płyty balkonowe - balkony - Heidelberg Materials -Precon Polska

Płyty balkonowe

Prefabrykowane płyty balkonowe stanowią gotowy element, wyposażony w łączniki do połączenia go z konstrukcją budynku. Eliminacja mostków cieplnych na styku balkonu z wieńcem następuje poprzez zastosowanie łączników termoizolacyjnych wraz z wkładką termoizolacyjną typu isokorb. Prefabrykowane płyty balkonowe są produkowane w oparciu o indywidualne projekty. Mogą być one wykonywane jako pełne, o dowolnym kształcie i wymiarach. Produkowane są płyty balkonowe wspornikowe, wspornikowe z żebrami i wolnostojące.

Zastosowania

  • obiekty mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne
  • obiekty użyteczności publicznej
  • obiekty produkcyjne i magazynowe

Zalety

  • możliwość dowolnego kształtowania elewacji budynku
  • oszczędność czasu w realizacji
  • możliwość wykonania elementów z fabrycznie przygotowanymi elementami instalacji odpływu
    wody itp.

Galeria produktu

Pliki do pobrania

Kontakt

Dariusz Skrzypa

Doradca Techniczno – Handlowy
Budownictwo Mieszkaniowe i Przemysłowe

+48 603 200 934
dariusz.skrzypa@precon.com.pl