Płyty balkonowe

Płyty balkonowe

Prefabrykowane płyty balkonowe stanowią gotowy element, wyposażony w łączniki do połączenia go z konstrukcją budynku. Eliminacja mostków cieplnych na styku balkonu z wieńcem następuje poprzez zastosowanie łączników termoizolacyjnych wraz z wkładką termoizolacyjną typu isokorb. Prefabrykowane płyty balkonowe są produkowane w oparciu o indywidualne projekty. Mogą być one wykonywane jako pełne, o dowolnym kształcie i wymiarach. Produkowane są płyty balkonowe wspornikowe, wspornikowe z żebrami i wolnostojące.

Zastosowania

 • obiekty mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne
 • obiekty użyteczności publicznej
 • obiekty produkcyjne i magazynowe

Zalety

 • możliwość dowolnego kształtowania elewacji budynku
 • oszczędność czasu w realizacji
 • możliwość wykonania elementów z fabrycznie przygotowanymi elementami instalacji odpływu
  wody itp.

Galeria produktu

Jakość produktów i usług potwierdzają

Kontakt

 • Jadwiga Mikołajczyk

  Doradca Techniczno – Handlowy
  Jastrowie

Pliki do pobrania